باز خواهیم برگشت!

سلام ما رفتیم پی کارمون هرکی ساحلو خواس با قیمت خوبی میدمش اس بده بخره بازش کنه کسی خرید بازش میکنه نخرید برا همیشه بسته شد خوبی بدی دیدین حلال کنین 09382353217